Efter att ett barns mjölktänder ersatts med vanliga vuxentänder har hon eller han endast den uppsättningen för resten av livet. Det är just därför som det är så viktigt att man tar väl hand om sina tänder och sin allmänna munhygien då det därefter inte finns några flera tänder att tillgå. Man har det man har, med andra ord, och idag vet vi tillräckligt mycket om hur tänder fungerar och vilka deras vänner och fiender är att det är relativt enkelt att hålla efter dem.

Riktigt så enkelt är livet dock inte och ibland står man där en eller ett par tänder fattigare! Anledningarna kan vara många och varierade; sjukdom, slagsmål, olyckor och dålig munhygien är alla olika orsaker till att tänderna gått förlorade och tandläkare ser dagligen exempel på detta. I vissa fall går en tand att rädda men ofta inte och ibland krävs till och med att en tand måste dras ut då den är så skadad att det inte går att göra någonting åt saken.

När man så har förlorat en tand finns det olika sätt att hantera situationen. Bland de vanligaste metoderna är bryggor och löständer men om man söker en säker och permanent lösning är tandimplantat det absolut bästa alternativet. Här handlar det inte om något som sitter på ytan utan en konstgjord tand som sitter fast i käkbenet, precis som en normal tand sitter med sin rot. Det är positivt av många skäl, inte minst då man kan tugga precis som vanligt och inte behöver oroa sig för att något skall lossna. Ett tandimplantat sitter dessutom i munnen på ett helt naturligt sätt och man behöver inte påverka närliggande tänder på något sätt.

Naturligtvis är det optimala att alltid ha sina egna, friska tänder men tack vare tandimplantat får man ett resultat som inte bara ser snyggt och naturligt ut, utan dessutom upplevs som en vanlig tand av patienten.