När en människa har cystisk fibros, eller CF som man brukar kalla det, lider han eller hon av en sjukdom som får kroppen att producera ett segt slem, vilket i sin tur orsakar problem med både lungorna och matsmältningen. Man räknar med att det föds cirka en patient på femtusen i Sverige, vilket är en relativt låg siffra jämfört men andra europeiska länder.

CF är en rent ärftlig sjukdom och är alltså ingenting som orsakas av hur graviditeten förlupit. Föräldrarnas vanor och livsstil kan inte påverka troligheten att ett barn skall födas med CF och det är viktigt att veta då många ofta söker orsaker och känner skuldkänslor när deras barn får diagnosen. Idag vet man mycket mer om hur sjukdomen ser ut och man har också kartlagt hur den ärftliga faktorn fungerar. Först och främst krävs det att båda föräldrarna bär på anlaget och att just dessa gener skall komma samman när de skaffar barn. Med andra ord innebär det inte nödvändigtvis att ett barn får CF om båda föräldrarna bär på den felande genen. Däremot kan barnet ärva anlaget och på så sätt för det vidare till kommande generationer.

Att ställa diagnosen CF är inte alltid det lättaste då sjukdomens symptom, framför allt hosta och problem med mage och tarmar, kan orsakas av många andra tillstånd också. Det som är gemensamt för alla patienter med sjukdomen är dock det sega slemmet liksom en högre koncentration av salt i deras svett, vilket gör att läkare som misstänker CF ofta börjar med att mäta salthalten. Är det ovanligt högt kan man sedan fortsätta med en DNA-analys för att försäkra sig om att man ställer rätt diagnos.

Trots mycken forskning finns det ännu inget botemedel mot CF men man kan idag leva mycket längre med sjukdomen än förr i tiden, framför allt tack vare att diagnosen ställs tidigare. Motion och kost i kombination med olika mediciner gör livskvaliten längre och en patient kan ha ett mycket produktivt liv.