Cystisk fibros är en ärftlig och medfödd sjukdom som innebär att slemmet som finns på kroppens slemhinnor blir segare än det ska vara. Det påvekrar främst lungorna och mag-tarmkanalen. Det är en livslång sjukdom och det finns inget botemedel men det finns behandling. 

I kroppen finns ett tunt lager slem på slemhinnorna, detta finns för att hålla exempelvis lungorna rena och skydda mot bakterier. Hos patienter med cystisk fibros fungerar inte körtlarna som de ska och därför är slemmet tjockare och segare än det ska vara. Det sega och hårda slemmet påverkar kroppen och gör det exempelvis svårt att andas. Slemmet gör det även lättare för vissa typer av infektioner att få fäste. Slemmet kan även täppa till bukspottkörtelns gångar vilket gör att maten inte bryts ned som den ska vilket i sin tur gör det svårt att ta upp näring och viktiga fettsyror.

De flesta får sin diagnos tidigt, innan tre åts ålder. Hur omfattande sjukdomen är varierar. Hur svår sjukdomen blir och vilka organ som påverkas varierar mellan patienter.