Alla som är försäkrade i Sverige har från och med det år de fyller 24 år möjlighet att ta del av statligt tandvårdsstöd. Att vara försäkrad i Sverige är du om du antingen jobbar eller bor här. Det statliga tandvårdsstödet ingår allmänt- och särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskyddet.  
 
Det allmänna tandvårdsbidraget kan alla som fyllt 24 år och är försäkrade i Sverige få. Det finns vissa undantag från regeln, bäst är att prata med försäkringskassan om vad som gäller för dig. Tandvårdsbidraget delas ut den 1 juli varje år och finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om bidraget utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda tandvårdsbidraget för att betala en del av kostnaden. Hur mycket du får beror på ålder. Tandvårdsbidraget går att spara  

Det särskilda tandvårdsbidaget är ett bidrag som kan vara aktuellt om du har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår. Bidraget går att dela upp men går inte att spara.  

Högkostnadsskyddet är till för att skydda patienterna mot höga kostnader. Det innebär att när högkostnadsskyddet börjar gälla så behöver du inte betala hela kostnaden själv. Om du har tandvårdskostnader som under ett år överstiger referenspriset om 3000 kronor täcker högkostnadsskyddet 50 procent av kostnaden. Om dina kostnader överstiger 15 000 kronor (referenspris) täcks 85 procent av kostnaden av Försäkringskassan.