Eftersom cystisk fibros påverkar en människas förmåga att bryta ner slem och får saltkoncentrationen att öka i kroppen innebär det att munnens hälsa påverkas allvarligt. Det är en aspekt av sjukdomen som många inte vet om, då CF framför allt associeras med olika problem med lungorna och matsmältningen. Det är därför extra viktigt att patienter talar med sina tandläkare om hur de bäst kan hålla tänderna friska och slippa saker som kariesangrepp och tandlossning. En tandläkare kan ge mycket bra råd och tips och [Vill du veta mer om tandlossning, klicka här] så kan du även få viktigt information.

Det finns ett flertal anledningar till att just CF-patienter kan få problem med munhälsan och en av dem är det ofta regelbundna intaget av antibiotika. Eftersom CF orsakar ett segt slem som är den perfekta grogrunden för infektioner brukar människor med sjukdomen ha behov av antibiotika mycket oftare än i övrigt friska personer. Antibiotika gör att munhålans PH-värde sjunker, och denna surhet innebär i sin tur att emaljen som omger och skyddar tänderna bryts ner på grund av frätning. Man kan se liknande effekter hos människor som äter mycket socker och det är därför viktigt att man inte bara rengör munnen, tänderna och tandköttet väl utan också att man undviker PH sänkande livsmedel som till exempel sötsaker, vinäger och citrufrukter.

En annan orsak till försämrad munhälsa är att CF-patienterns matsmältning ofta är problematisk då enzymerna som bryter ner maten inte fungerar som de ska. Detta leder till anlag för sura uppstötningar vilket omdelbart påverkar tänderna då dessa också verkar frätande på dem. Genom att äta kost som bryts ner lättare kan uppstötningarna motverkas, och man kan vara extra noga med att göra munsköljningar och till exempel tugga tuggummi med PH-neutraliserande effekter. Regelbundna rengöringar hos tandläkare eller tandhygienist är också att rekommendera.