Människor som lider av cystisk fibros har en del olika hälsoaspekter att kämpa mot, inte minst det tjocka slem som får deras lungor att drabbas av ständiga infektioner med påföljande ärrbildningar. Man vet idag att vissa mediciner, lungmaskiner och motion hjälper rejält och medellivslängden för patienter har idag ökat från 15 till 50. Detta beror framför allt på den intensiva forskning som pågår och under senare år har revolutionerande genombrott skett som ger hopp för patienter med Cystisk fibros och som ger dem en mycket ljusare framtid än förr. Där man fram till idag endast har kunnat ge dem som lider av sjukdomen olika mediciner som hjälper dem att leva med den, börjar det nu se ut som att man snart kommer att kunna ta medel som motverkar sjukdomen i sig.

Genom att ge en kombination av två olika läkemedel till över 1100 försökspersoner upptäckte forskare att hälften av dem inte längre hade samma skov, det vill säga de episoder som gör dem sämre, och att deras lungor fungerade bättre. Dessutom behövde de färre behandlingar på sjukhus och själva sjukdomsförloppet syntes ha minskat med ungefär hälften.

När man har CF producerar kroppen inte de enzymer som bryter ner slem ordentligt, vilket gör att det blir segt i konsistensen. Alla organ och delar av kroppen som innehåller slem blir alltså extra påfrestade och många får stora problem med matsmältningen. Det gör i sin tur att CF-patienters munhälsa påverkas negativt av sjukdomen och det kan får allvarliga konsekvenser för tänderna. Då CF-patienter ofta behandlas med antibiotika påverkar det tandemaljen negativt och man har även konstaterat att samma enzym som förhindrar kroppens slemlösande egenskaper även ger munnen ett lägre PH-värde, vilket i sin tur fräter på emaljen. Regelbundna tandläkarbesök är därför att rekommendera för att motverka kariesangrepp och förstärka tändernas styrka och hälsa.