I dag beräknas en av fem vucna lida av tandvårdsrädsla. Vi har en oro inför sitt besök medan andra har så stark rädsla att de undviker att gå till tandläkaren.

Aqua Dental vill uppmuntra till fler regelbundna besök hos tandvården och på så sätt främja ett friskare och mer hälsosamt liv.
Därför har de startat initiativet #spolarädslan.

Den 24 augusti befästs som Tandvårdsvårdsrädslans dag och blir startpunkten. Tanken är att dagen årligen ska lyftas för att uppmärksamma och sprida kunskap om tandvårdsrädsla och dess koppling till vår allmänna hälsa.