Tack vare intensiv forskning vet man idag mycket mer om Cystisk fibros och dess förlopp, behandling och medicinering och där man förr i tiden sällan överlevde tonåren har genomsnittsåldern för svenska patienter idag höjts till 50. I andra delar av världen är medelsnittsåldern mycket lägre och det beror delvis på att man i Sverige kombinerar många olika behandlingsformer för att hålla patienterna så friska som möjligt, inklusive psykologiskt stöd och uppmuntran till olika aktiviteter.

Då en människa med CF har en sjukdom där de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska har han eller hon ett segare slem än en frisk människa. De påverkar framför allt lungorna men även andra organ som tarmar och matsmältning liksom sperman hos män. Eftersom slemmet inte löses på ett normal sätt blir det mycket lätt för bakterier att gro och CF-patienter löper mycket högre risk för att till exempel få lunginflammationer och problem med matsmältningssystemet.

Ett av de bästa sätten för en CF-patient att hålla sig så frisk som möjligt och fördröja sjukdomsförloppet är att ta mediciner som är slemlösande och sedan träna direkt efter det. Till en början kan det kännas tungt då man har svårt att ta djupa andetag men snart börjar man hosta upp en hel del slem och på så sätt befria lungorna och motverka infektioner. Patienter som gör detta till en daglig rutin kan se fram emot en mycket bättre och längre livskvalitet och det påverkar även individen positivt rent psykologiskt. Kost spelar också roll för en CF-patient då viss mat kan bidra till de slemlösande effekterna och tillföra viktiga vitaminer och mineraler.

Att leva med CF är tungt både för den som lider och för personens omgivning men man behöver inte längre känna att man inte har någon livskvalitet. Forskningen fortsätter ständigt och med så stora framsteg som den gjort ser framtiden ljus ut för alla.